Děkanství České Budějovice
 

Aktuální týden

V aktuálním týdnu 13.8.2017 - 20.8.2017
DEN OHLÁŠKA
Pondělí Památka sv. Maxmiliána Maria Kolbe, kněze a mučedníka
Úterý Slavnost Nanebevzetí Panny Marie, osdaní svátek, mše sv. v 8 a 17; 9 - 17 eucharistická adorace 
Středa  
Čtvrtek  
Pátek

 

Sobota  
Neděle 20. neděle v mezidobí

 

 V nejbližší době mají přijmout jáhenské svěcení doc. ThDr. Rudolf Svoboda, ThD. a Mgr. Ondřej Doskočil, ThD.

Podle příkazu církve vyzýváme všechny věřící, aby podle svého nejlepšího vědomí a svědomí přednesli na zdejším farním úřadě co nejdříve, nejpozději však do 27.8.2017 to, co by mohli vážně namítnout proti připuštění jmenovaných kandidátů k jáhenskému svěcení. Přitom ať každý nejprve zváží svou vlastní nedokonalost a své vlastní chyby.

aktuálním týdnu 20.8.2017 - 27.8. 2017
DEN OHLÁŠKA
Pondělí Památka sv. Pia X., papeže 
Úterý Památka PannyMarie Královny
Středa  
Čtvrtek Svátek sv. Bartoloměje, apoštola
Pátek  
Sobota  
Neděle

21. neděle v mezidobí