Děkanství České Budějovice
 

Biskup Jiří děkoval za dar 70 let života

04.04.2013
Klášterní kostel Obětování P.Marie
Biskup Jiří děkoval za dar 70 let života
Za celou diecézi popřál biskupovi Jiřímu biskup Pavel.
Za celou diecézi popřál biskupovi Jiřímu biskup Pavel.
Děkan Z. Mareš přečetl přání od papežského nuncia.
Děkan Z. Mareš přečetl přání od papežského nuncia.
U oltáře sloužili mši sv. s biskupem Jiřím kardinál D. Duka a kardinál M. Vlk.
U oltáře sloužili mši sv. s biskupem Jiřím kardinál D. Duka a kardinál M. Vlk.
Biskupové-zleva: F. Radkovský z Plzně, L. Schwarz z Lince, J. Baxant z Litoměřic, L.Hučko řeckokatol.,V.Malý z Prahy,V.Herbst z Prahy.
Biskupové-zleva: F. Radkovský z Plzně, L. Schwarz z Lince, J. Baxant z Litoměřic, L.Hučko řeckokatol.,V.Malý z Prahy,V.Herbst z Prahy.
Biskupové: Hučko, Baxant, Schwarz a Radkovský.
Biskupové: Hučko, Baxant, Schwarz a Radkovský.
Zprava: arcibiskup J. Graubner z Olomouce, biskup V. Cikrle z Brna, J. Vokál z Hr. Králové, P. Posád z Č. B., J. Kajnek z Hr. Králové
Zprava: arcibiskup J. Graubner z Olomouce, biskup V. Cikrle z Brna, J. Vokál z Hr. Králové, P. Posád z Č. B., J. Kajnek z Hr. Králové
Zleva: kardinál D. Duka, biskup L. Schwarz, kardinál M. Vlk a biskup F. Radkovský.
Zleva: kardinál D. Duka, biskup L. Schwarz, kardinál M. Vlk a biskup F. Radkovský.
Ministrantova babička přišla také popřát biskupovi Jiřímu.
Ministrantova babička přišla také popřát biskupovi Jiřímu.