Děkanství České Budějovice
 

Dětská diecézní pouť - Bechyně

03.10.2015
Průvod ministrantů začínal v kostele sv.Matěje
Průvod ministrantů začínal v kostele sv.Matěje
Biskup Vlastimil v průvodu
Biskup Vlastimil v průvodu
Poutníci
Poutníci
Mše sv.byla v klášterním kostele
Mše sv.byla v klášterním kostele
V klášterním kostele je vzácná diamantová klenba
V klášterním kostele je vzácná diamantová klenba
Poutníci v kostele
Poutníci v kostele
Mši sv. celebroval biskup Vlastimil
Mši sv. celebroval biskup Vlastimil
Mše sv. se zúčastnil velkopřevor maltézského řádu Karel Paar
Mše sv. se zúčastnil velkopřevor maltézského řádu Karel Paar
Při kázání vyprávěl biskup Vlastimil o životě sv. Tarsicia
Při kázání vyprávěl biskup Vlastimil o životě sv. Tarsicia
Děti přinášely dary
Děti přinášely dary
Darem byla také panenka
Darem byla také panenka
Dětské dary
Dětské dary
P. Plášilovi děkuje delegátka na Eucharistický kongres
P. Plášilovi děkuje delegátka na Eucharistický kongres
Děti sledovaly pohádky divadla Víti Marčíka
Děti sledovaly pohádky divadla Víti Marčíka
Biskup Vlastimil dostal medaili sv. Tarsicia
Biskup Vlastimil dostal medaili sv. Tarsicia
Děti se učily přenášet raněného
Děti se učily přenášet raněného
Jednoho raněného přinesly panu biskupovi
Jednoho raněného přinesly panu biskupovi
Vojenský telefon
Vojenský telefon
Zdolávání překážek
Zdolávání překážek
Uzlování
Uzlování
Děti se podívaly na Bechyni z věže kostela sv. Matěje
Děti se podívaly na Bechyni z věže kostela sv. Matěje
Adorace s řeholnicemi v kostele sv. Matěje
Adorace s řeholnicemi v kostele sv. Matěje
Dětská diecézní pouť - Bechyně
Závěrečného požehnání soškou Bechyňské P. Marie se zúčastnil i vojenský kaplan
Závěrečného požehnání soškou Bechyňské P. Marie se zúčastnil i vojenský kaplan
Konec pouti
Konec pouti