Děkanství České Budějovice
 

Diecézní pouť "Aby byla srdce milá"

01.10.2016
Nové Hrady
Poutě se zúčastnil a pomáhal ji financovat senátor Tomáš Jirsa
Poutě se zúčastnil a pomáhal ji financovat senátor Tomáš Jirsa
Diecézní pouť  "Aby byla srdce milá"
Bohaté občerstvení
Bohaté občerstvení
V zámeckém divadelním sále byla přednáška doc. T. Machuly
V zámeckém divadelním sále byla přednáška doc. T. Machuly
Přednáška Mons. Aleše Opatrného
Přednáška Mons. Aleše Opatrného
Velký zájem byl o plavbu přes rybník
Velký zájem byl o plavbu přes rybník
Přišít knoflík není snadné
Přišít knoflík není snadné
Sepisování proseb,které byly přineseny a položeny na oltář.
Sepisování proseb,které byly přineseny a položeny na oltář.
Biskup Vlastimil mezi dětmi
Biskup Vlastimil mezi dětmi
Diecézní pouť  "Aby byla srdce milá"
Biskup povzbuzuje seniory
Biskup povzbuzuje seniory
Hasičskou hadici udrží jen pořádný chlap
Hasičskou hadici udrží jen pořádný chlap
Příprava na mši sv.
Příprava na mši sv.
Diecézní pouť  "Aby byla srdce milá"
Diecézní pouť  "Aby byla srdce milá"
Na pouť přijeli kněží z celé diecéze
Na pouť přijeli kněží z celé diecéze
Všechny poutníky vítá představený kláštera v Nových Hradech P.Tomáš Libant
Všechny poutníky vítá představený kláštera v Nových Hradech P.Tomáš Libant
Diecézní pouť  "Aby byla srdce milá"
Diecézní pouť  "Aby byla srdce milá"
Při mši sv. zpíval chrámový sbor z Borovan
Při mši sv. zpíval chrámový sbor z Borovan
Děti mávají zpěvákům
Děti mávají zpěvákům
Biskup Vlastimil děkuje všem,kteří se podíleli na průběhu pouti
Biskup Vlastimil děkuje všem,kteří se podíleli na průběhu pouti
Děti na závěr poutě vypouští balonky milosrdenství.
Děti na závěr poutě vypouští balonky milosrdenství.
Diecézní pouť  "Aby byla srdce milá"