Děkanství České Budějovice
 

Ekumenická bohoslužba

23.01.2014 17:00
Katedrála sv. Mikuláše Č. B.
Zleva: jáhen Václav, ministrant Zdeněk, děkan P. Z. Mareš,P. F. Ptáček, g. vik. A. Pintíř, M. Heřmanová (c. husitská), L.Chmelíček (c. husitská), biskup Jiří, D. Nečil (c.čes. evan.), S.Slavka (c.bratr.),P. B. Richter
Zleva: jáhen Václav, ministrant Zdeněk, děkan P. Z. Mareš,P. F. Ptáček, g. vik. A. Pintíř, M. Heřmanová (c. husitská), L.Chmelíček (c. husitská), biskup Jiří, D. Nečil (c.čes. evan.), S.Slavka (c.bratr.),P. B. Richter
Kázání měl D. Nečil
Kázání měl D. Nečil
Ekumenická bohoslužba
Pozdravení pokoje všem účastníkům bohoslužby
Pozdravení pokoje všem účastníkům bohoslužby
Ekumenická bohoslužba