Děkanství České Budějovice
 

Instalace nově jmenovaných kanovníků Katedrální kapituly

06.12.2015
katedrála sv.Mikuláše Č.B.
Průvod na začátku slavnostních nešpor
Průvod na začátku slavnostních nešpor
Korouhev Malšína odkud pochází P. Weber
Korouhev Malšína odkud pochází P. Weber
Kapitulní děkan P. Z. Mareš představil nově jmenované členy kapituly
Kapitulní děkan P. Z. Mareš představil nově jmenované členy kapituly
Slavnostních nešpor se zúčastnil také kníže Karel Schwarcenberg
Slavnostních nešpor se zúčastnil také kníže Karel Schwarcenberg
Vyznání víry nových kanovníků
Vyznání víry nových kanovníků
Přísaha věrnosti
Přísaha věrnosti
Instalace nově jmenovaných kanovníků Katedrální kapituly
Biskup předává novým kanovníkům numizma (kříž)
Biskup předává novým kanovníkům numizma (kříž)
Biskup předává biret
Biskup předává biret
Biskup zdraví nového kanovníka pozdravením pokoje
Biskup zdraví nového kanovníka pozdravením pokoje
Předávání mozety
Předávání mozety
Noví kanovníci se zdraví pozdravením pokoje s ostatními členy kapituly
Noví kanovníci se zdraví pozdravením pokoje s ostatními členy kapituly
Instalace nově jmenovaných kanovníků Katedrální kapituly
Noví kanovníci-zleva: P. Siegfried Weber a P. Pavel Liška
Noví kanovníci-zleva: P. Siegfried Weber a P. Pavel Liška
P. Martin Weis a P. Siegfried Weber
P. Martin Weis a P. Siegfried Weber
Biskup Vlastimil děkuje Mons. Pintířovi za dlouholetou obětavou práci
Biskup Vlastimil děkuje Mons. Pintířovi za dlouholetou obětavou práci
Novým generálním vikářem je nový kanovník P. David Henzl-vpravo
Novým generálním vikářem je nový kanovník P. David Henzl-vpravo
Instalace nově jmenovaných kanovníků Katedrální kapituly
Přátelé gratulují novým kanovníkům
Přátelé gratulují novým kanovníkům