Děkanství České Budějovice
 

Jáhenské svěcení a zasvěcení naší diecéze 21.11.2015

21.11.2015
Klášterní kostel Obětování P. Marie
Jáhenské svěcení a zasvěcení naší diecéze  21.11.2015
V průvodu byl nesen milostný obraz P.Marie Budějovické
V průvodu byl nesen milostný obraz P.Marie Budějovické
Jáhenské svěcení a zasvěcení naší diecéze  21.11.2015
Představení kandidátů jáhenského svěcení
Představení kandidátů jáhenského svěcení
Jáhenské svěcení a zasvěcení naší diecéze  21.11.2015
Slib poslušnosti a úcty biskupovi
Slib poslušnosti a úcty biskupovi
Litanie a prosba za seslání Ducha sv. na kandidáty
Litanie a prosba za seslání Ducha sv. na kandidáty
Vkládání rukou biskupa
Vkládání rukou biskupa
Oblékání štoly a dalmatiky
Oblékání štoly a dalmatiky
Biskup předává jáhnovi evangeliář
Biskup předává jáhnovi evangeliář
Políbení pokoje
Políbení pokoje
Přprava oltáře
Přprava oltáře
Jáhenské svěcení a zasvěcení naší diecéze  21.11.2015
Jáhenské svěcení a zasvěcení naší diecéze  21.11.2015
Biskup Vlastimil zasvěcuje naší diecézi P.Marii
Biskup Vlastimil zasvěcuje naší diecézi P.Marii
Prosby k P.Marii
Prosby k P.Marii
Obraz je třeba otočit
Obraz je třeba otočit
Na jáhny byli vysvědceni-zleva:Dominik Ettler,Karel Falář a Rudolf Hušek
Na jáhny byli vysvědceni-zleva:Dominik Ettler,Karel Falář a Rudolf Hušek
S oběma biskupy je veselo
S oběma biskupy je veselo