Děkanství České Budějovice
 

Svátek P.Marie Lurdské - světový den nemocných

11.02.2015
katedrála sv.Mikuláše Č.B.
Svátek P.Marie Lurdské - světový den nemocných
Udělování svátosti nemocných
Udělování svátosti nemocných
Vkládání rukou
Vkládání rukou
Pomazání olejem nemocných
Pomazání olejem nemocných
Svátek P.Marie Lurdské - světový den nemocných
Svátek P.Marie Lurdské - světový den nemocných
Průvod k soše P.Marie Lurdské
Průvod k soše P.Marie Lurdské
Před sochou zpívali všichni loretánské litanie
Před sochou zpívali všichni loretánské litanie
Svátek P.Marie Lurdské - světový den nemocných
Růže pro P.Marii Lurdskou
Růže pro P.Marii Lurdskou