Děkanství České Budějovice
 

Svátost biřmování

Svátost biřmování

Příprava na svátost biřmování začíná vždy na začátku postní doby. Je potřeba se přihlásit do konce února.