Odkaz na web fotografií nabíhá delší dobu, nelekejte se…

Slavnostní nešpory sv. Auracián 3.8. – Katedrála

Svátek sv. Auraciána 3.8. – Katedrála

Svátek sv. Auraciána 3.8. další fotografie – Katedrála

Jáhenské svěcení Vojtěcha Razimy 15.7. – Katedrála

Další fotografie z jáhenského svěcení Vojtěcha Razimy

Biřmování 28. 5. – Katedrála

Křest 24. 5. – Klášter

Vernisáž momentky naší rodiny 12. 5. 2023

Festival UNITED v Českých Budějovicích 22. 4. 2023

Mše svatá s přijetím katechumenky 12. 4. 2023 – Klášter

Velikonoční vigilie 8. 4. 2023 (1.část) – Katedrála

Velikonoční vigilie 8. 4. 2023 (2. část) – Katedrála

Zelený čtvrtek 6. 4. 2023 – Katedrála

Zelený čvrtek hrkání a sederová večeře 6.4. 2023 – Klášter

Missa chrismatis 6. 4. 2023 – Katedrála

Bohoslužba se svátostí pomazání nemocných 10. 2. 2023 – Katedrála

Uvedení Páně do chrámu 2. 2. 2023 – Katedrála

Poutní mše svatá s obnovením manželských slibů 30. 12. 2022 – Kostel svaté Rodiny

Instalace kanovníků Katedrální kapituly u sv. Mikuláše ČB 6. 12. 2022 – Katedrála

První neděle adventní 27. 11. 2022 – Klášter

Primice Pavla Kasal (část 1) 26. 6. 2022 – Klášter

Primice Pavla Kasal (část 2) 26. 6 2022 – Klášter

Kněžské svěcení (část 1) 25. 6 2022 – Katedrála

Kněžské svěcení (část 2) 25. 6. 2022 – Katedrála

Diecézní presynodální shromáždění 23. 4. 2022 (část 1) – Katedrála

Diecézní presynodální shromáždění 23. 4. 2022 (část 2) – Katedrála

Velkopáteční obřady 15. 4. 2022 – Katedrála

Missa Chrismatis 14. 4. 2022 (část 1) – Katedrála

Missa Chrismatis 14. 4. 2022 (část 2) – Katedrála