Svátosti uvedení do křesťanského života

Před křtem dětí předškolního věku je třeba, aby rodiče navštívili přípravu. Přípravy probíhají vybrané měsíce v úterý v 18:00 hod. ve farním sále třikrát v měsíci. Více informací se dozvíte u Štěpána Hadače, na tel.čísle 731 402 857.

Děti školního věku se připravují na svůj křest samostatně po domluvě s katechetkou. K tomu je nutný souhlas rodičů. K této přípravě je nutné se přihlásit do Vánoc. Samotná příprava probíhá na Děkanství od Vánoc až do neděle po slavnosti Těla a Krve Páně, kdy je 1. svaté přijímání. Přípravy probíhají vždy v úterý v 15:00 hod. ve farním sále.

Příprava dospělých na křest probíhá od září do Velikonoc, opět po domluvě v kanceláři Děkanství. Přijetí mezi katechumeny je v sobotu před svátkem Křtu Páně (neděle po 6. lednu). Přijetí mezi čekatele křtu je v sobotu před 1. postní nedělí. Katechumeni jsou zároveň připravováni na přijetí svátosti eucharistie a biřmování, které přijmou při liturgii velikonoční vigilie.