Milí přátelé, zveme vás na poslední večer chval v tomto školním roce, opět s možností přímluvné modlitby. Přijďte společně s námi spočinout v Boží přítomnosti, vyprošovat si Ducha Svatého, chválit a děkovat.

V úterý 20. 6. od 18 hodin v kostele sv. Rodiny