Od 1.10. bude opětkaždý čtvrtek probíhat modlitba nešpor a následná eucharistická adorace.

Kde? V kostele sv. Rodiny.

Kdy? 5.10. a 12.10. bude program začínat výjimečně až v 18 hodin.

Od 19.10. dále bude program začínat v tradičních 17:30