V měsíci říjnu bude před každou večerní mší svatou v katedrále sv. Mikuláše předcházet modlitba růžence.