Svátost manželství

Příprava snoubenců probíhají na biskupství podle příslušných harmonogramů. V kanceláři nebo u příslušného kněze je po domluvě třeba i vyřízení formalit – vyplnění svatebních protokolů a to nejméně dva měsíce před plánovaným sňatkem. Na toto setkání je vhodné vzít s sebou průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas), rodný list a potvrzení o křtu alespoň jednoho ze snoubenců.