V příštím týdnu nebudou 14.2. probíhat v klášteře pravidelné studentské středy (ani nebude mše svatá v 18 v klášteře). 15.2. nebude v kostele sv. Rodiny probíhat ani modlitba nešpor od 17:30, ani následná adorace. Těšíme se na vás potom další týden!