Žehnání a svěcení/Blessing and Consecration

Žehnání a svěcení/Blessing and Consecration

 
Žehnání nebo požehnání je duchovní úkon, který vyprošuje dobro v různých ohledech života – ať už přímo lidem nebo pro konkrétní činnosti, životní kroky, ale také místa nebo věci spojené s lidským životem a stvořením (přírodou).
 
Pramenem, z něhož se požehnání udílí, je sám Bůh. Latinský výraz pro žehnání zní „benedictio“, což znamená „vyslovovat dobro. Požehnání je tedy modlitba, kdy vyprošujeme, aby Bůh vyslovil své slovo dobra, protože tam, kde Bůh něco vyslovuje, to se také děje. Žehnáním vyprošujeme dobro, které lidsky nemůžeme zprostředkovat, věříme však, že Bůh jej dát může v daleko větší míře, než si člověk představí.
 
Je vhodné, když často žehnají rodiče svým dětem, třeba křížkem na čelo. Požehnat je vhodné lidem před důležitým životním krokem či cestou (nejen před svatbou apod.).
Lze se obrátit na kněze a jáhna, aby požehnal nový dům či byt; stavbu, dílnu nebo jakékoli zařízení, kde se pracuje s lidmi, pro lidi nebo kde probíhá jakákoli humánní služba. Též je možné požehnat drobné předměty (růžence, řetízky, obrázky). Častým se stává také požehnání automobilu.
 
Pokud byste měli zájem o modlitbu nebo požehnání, kontaktujte jakéhokoliv kněze, či jáhna.