Svátosti/Sacraments

Svátosti/Sacraments

 •  
  Svátost křtu

  Před křtem dětí předškolního věku je třeba, aby rodiče navštívili přípravu. Přípravy probíhají vybrané měsíce v úterý od 18:00 hod. ve farním sále třikrát v měsíci.

  Více informací se dozvíte u P. Pavla Kasala, na tel.čísle 728 150 660

  Děti školního věku se připravují na svůj křest samostatně po domluvě s katechetkou. K tomu je nutný souhlas rodičů. K této přípravě je nutné se přihlásit do Vánoc. Samotná příprava probíhá na Děkanství od Vánoc až do neděle po slavnosti Těla a Krve Páně, kdy je 1. svaté přijímání. Přípravy probíhají vždy v úterý v 15:00 hod. ve farním sále.

  Více informací se dozvíte u Ivety Babické na tel. čísle 721 933 754

  Příprava dospělých na křest probíhá od září do Velikonoc, opět po domluvě v kanceláři Děkanství. Přijetí mezi katechumeny je v sobotu před svátkem Křtu Páně (neděle po 6. lednu). Přijetí mezi čekatele křtu je v sobotu před 1. postní nedělí. Katechumeni jsou zároveň připravováni na přijetí svátosti eucharistie a biřmování, které přijmou při liturgii velikonoční vigilie.

  Více informací se dozvíte u Štěpána Hadače na tel. č. 731 402 857

 •  
  Svátost manželství

  Manželství uzavřené v kostele má platnost i před státem.
  Na převzetí všech závazků spojených s plněním křesťanského manželství je třeba se dobře připravit.

  Pro více informací kontaktujte buď P. Pavla Kasala na tel. čísle 728 150 660, nebo P. Vojtěcha Blažka na tel. čísle 602 762 604

  Při sepisování protokolu o zavření manželství je vhodné přinést s sebou občanský průkaz a kopii křestního listu. Na přípravná setkání je třeba připravit se včas, kontaktujte prosím kněze dostatečně dopředu a domluvte se na termínech přípravy i na termínu svatby přímo s ním.

  Potřebujete potvrzení o křtu pro svatbu v kostele?

  Není problém! Kontaktujte kancelář děkanství v úředních hodinách.

   

  Uzavřeli jste v minulosti pouze civilní manželství?

  Toto manželství je možné dodatečně podle předpisů církve zplatnit. Rádi vám poradíme jak postupovat. Nemáte se čeho obávat…

   

 •  
  Svátost smíření

  Svátost smíření, ,,zpověď“ je velikým darem, je projevem Boží lásky k chybujícímu člověku. Příležitost ke svátosti smíření máte 30 minut přede mší svatou. Časy kdy jednotliví kněží zpovídají najdete na webu. Je možné se též domluvit telefonicky přímo s knězem.   

   

 •  
  Svátost nemocných

  Svátost nemocných může přijmout člověk vážně nemocný, člověk zesláblý stářím anebo také ten, který se má podrobit vážné operaci. Tato svátost přináší těm, kdo ji s vírou přijímají, duševní i tělesnou úlevu, zahlazuje viny, posiluje nemocného a probouzí v něm velikou důvěru v Boží milosrdenství. Nemocnému může být svátost udělena doma, v kostele i v nemocnici. Chcete-li přijmout svátost nemocných můžete kontaktovat jakéhokoliv katolického kněze.

 •  
  Křesťanský pohřeb

  Ke křesťanskému pohřbu je vhodné, aby pozůstalí osobně domluvili s duchovním správcem formu posledního rozloučení. Pokud kněz zemřelého osobně neznal, uvítá od pozůstalých základní informace o životě zemřelého.