Kostel sv. Rodiny

Kliknutím mapku aktivujete
O místu:

Anotace

Kostel byl postaven Jakobem Stabernakem v letech 1886 – 1887 v novogotickém slohu s interiérem vyzdobeném v beuronském stylu podle návrhu benediktina Gislena Béthunema.

Dějiny

Roku 1850 biskup Lindauer povolal do Českých Budějovic Kongregaci Milosrdných sester svatého Karla Boromejského, jimž byla svěřena péče o pacienty zdejší městské nemocnice. V té době bylo ve městě 25 boromejek. Nemocnice stála u vyústění Vídeňské ulice (dnes Karla IV.) do Senovážného náměstí, na pravém břehu Mlýnské stoky. Kongregace si od šedesátých let 19. století přímo proti nemocnici postupně budovala komplex objektů se sirotčincem, školou a novogotickým kostelem sv. Rodiny. Kostel byl postaven Jakobem Stabernakem v letech 1886 – 1887 v novogotickém slohu s interiérem vyzdobeném v beuronském stylu podle návrhu benediktina Gislena Béthunema. Stavěn byl současně s novogotickou budovou (dnešním internátem). Vysvěcen byl českobudějovickým biskupem M.J.Říhou dne 3.6.1888. Ve 20.století byl kostel Svaté Rodiny spolu s areálem kláštera a sirotčincem boromejek v roce 1950 komunistickým režimem zkonfiskován a Boromejky byly uvězněny, jako kostel pro veřejnost však fungoval dál, zrušen a odsvěcen byl až v roce 1968 a nadále byl využíván již jen pro účely Třeboňského archivu. V roce 1992 byl kostel nákladem ministerstva vnitra opraven. V roce 2007 byl kostel vybaven venkovním osvětlením, jež bylo poprvé použito 28. října u příležitosti státního svátku.

Historický vývoj

1886-1887

Popis

Jde o neorientovanou jednolodní, částečně podsklepenou stavbu, s předsazenou malou předsíní a věží na pravé straně vstupního průčelí a odsazeným pětibokým presbytářem a sakristií, završenou sedlovou střechou do trojúhelných štítů s vrcholovými pilířky s litinovými kříži, krytou drobnými kosými břidlicovými deskami. U vstupního severovýchodního průčelí, obráceného do ulice Karla IV., navozuje dojem vertikality samotné úzké a vysoké průčelí kostela a umocňuje ho štíhlá věž, úzké vysoké dvojice lomených oken a vysoký nárožní odstupňovaný opěrný pilíř protilehlý věží. V ose kostela je umístěn lomený vstup, nad nímž se vypíná trojúhelný štítek s vrcholovým křížem. Věž je prolomena vstupem ústícím do chodby domu čp.413, jež svým završením nízkým segmentovým obloukem porušuje jednotnost lomených oblouků stavby. Nad tímto vstupem je osazena vodorovně obdélná světle modrá tabulka s mírně vybledlým černým třířádkovým nápisem: „VYCHOVÁVACÍ ÚSTAV A SIROTČINEC MILOSRDNÝCH SESTER SV. KARLA BOROMEJSKÉHO.“. Věž je ukončena štíhlou jehlancovou střechou s břidlicovou krytinou, přerušenou lucernou s dvojicemi žaluziových oken na všech čtyřech stranách, za nimiž je umístěn zvon, střecha vrcholí jednoduchým železným křížem. Boční jihovýchodní průčelí je pětiosé, lomená okna se silně skloněnými parapety jsou členěna štíhlými opěráky zakončenými štítky, používanými ve vrcholné gotice. Průčelí je ukončeno profilovanou římsou. Na jižní straně ke kostel ukončen polygonálním závěrem, z něhož se v průčelí uplatňují pouze tři strany, na místě dalších dvou přiléhá spojovací krček s novogotickou budovou dnešního internátu. Závěr je členěn třemi opěrnými pilíři a třemi hrotitými okny. Nad ukončující profilovanou římsou je osazen dešťový žlab, střecha krytá břidlicí je nižší a přiléhá ke štítu lodi. Zakončena je drobnou makovičkou.

Popis památkové hodnoty

Kostel sv. Rodiny v Č.Budějovicích představuje hodnotný příklad neogotické architektury s vnitřní výzdobou v beuronském stylu. Hodnota objektu je umocněna tím, že je součástí dochovaného církevního areálu a na urbanisticky a pohledově velmi exponovaném místě okraje historického jádra města, otevřeného do prostoru Senovážného náměstí. Hodnotné jsou vnitřní žebrové klenby, dochovaná výmalba, původní mozaiková dlažba a architektonické a řemeslné detaily. Cenná je i historická hodnota kostela, který sloužil jako součást celkového prostoru všech církevních budov se svým vnitřním životem kongregace.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/kostel-sv-rodiny-20598570

Místo uskutečnění

48.9734017N, 14.4773419E

Sdílejte info