Postní pátky v katedrále 16:15 křížová cesta, 17:00 mše svatá, poté promluva řeholních sester z naší diecéze.