The Holy Mass that should have taken place on 24th February is postponed to 2nd March. All the other dates remain the same. You can find them here. We appreciate your understanding.

https://dekanstvicb.cz/clanek.php?id=2441

 

Mše svatá, která se měla konat 24. února je přesunuta na 2. března. Všechna ostatní data zůstávají beze změny. Aktuální harmonogram najdete na odkazu výše. Děkuji za pochopení!