Májové pobožnosti v kostele sv. Prokopa

Zahájení 1.5 v 18:30 - děkan Zdeněk Mareš,

dále každé květnové úterý v 18:30 pod vedením jáhna Ondřeje Doskočila